JEDNA Z NAJLEPSZYCH KANCELARII PRAWNYCH W SPRAWACH PODZIAŁU MAJĄTKU

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

PODZIAŁ MAJĄTKU *ROZWÓD * ALIMENTY * SPADEK

PODZIAŁ MAJĄTKU

Reprezentujemy klienta w negocjacjach w celu zawarcia umowy notarialnej; wnosimy do Sądu sprawy o podział majątku wspólnego; pomagamy w ustaleniu nieujawnionych przez stronę przeciwną składników majątku wspólnego, pomagamy w zdobyciu koniecznych dla postępowania dokumentów.

ROZWÓD

Przygotowanie pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew, reprezentacja w trakcie postępowania sądowego, oraz wszelkie inne czynności pozwalające zabezpieczyć interesy klienta w trakcie przeprowadzanej sprawy (dotyczące m.in. opieki nad dziećmi oraz podziału majątku).

ALIMENTY

Przygotowanie pozwu o alimenty; o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów; wnoszenie wniosków o zabezpieczenie, w celu uzyskanie środków utrzymania jeszcze w trakcie postępowania sądowego i przed wydaniem wyroku, pomoc w egzekucji sądowej alimentów już zasądzonych

SPADKI

Planowanie rozporządzeń testamentowych, dyspozycji majątkowych za życia spadkodawcy w kontekście prawa spadkobierców ustawowych do zachowku, udział Kancelarii w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, wyłączenie spadkobierców niegodnych dziedziczenia, zabezpieczenie i dział spadku.

JEŻELI KTOŚ MÓWI, ŻE ZNA SIĘ NA WSZYSTKIM - TO PRAWDOPOBODOBNIE NIE ZNA SIĘ DOBRZE NA NICZYM

Podziały majątku to główna specjalność naszej Kancelarii

Specjalizacja Kancelarii Marta Głuch na sprawach związanych z podziałem majątku małżeńskiego oraz zagadnieniach ustalania wartości i podziałów firm, udziałów w spółkach, akcji, i innych instrumentów finansowych pozwoliła na zdobycie wyjątkowych kompetencji, odróżniających tą kancelarię od konkurentów.

Kancelaria współdziała z wybitnymi negocjatorami biznesowymi specjalizującymi się w sprawach podziału majątku - co pozwala w wielu przypadkach przeprowadzić podział majątku bez kierowania sprawy do sądu.

Współpracuje z kilkunastoma specjalistami z dziedziny rachunkowości, finansów, wyceny firm i innych składników majątkowych, oraz autorami publikacji i komentarzy w zakresie prawa majątkowego, rodzinnego, spadkowego i cywilnego. Posiada również stały kontakt z środowiskiem naukowym w tym zakresie, w szczególności z wybitnymi specjalistami akademickimi z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstw, a także oceny ryzyka finansowego działań gospodarczych. (wykonującymi opracowania również jako biegli sądowi)

DZWOŃ BEZ OBAW - tel. 791 120 300

LUB WYŚLIJ WIADOMOŚĆ Z DANYMI KONTAKTOWYMI: